Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền


Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.        

Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng