Hướng dẫn mua hàng


Sau khi khách hàng chọn được hàng và chuyển khoản mua hàng thành công:

Bạn vui lòng gọi điện thoại: 086.79.541.68  để thông báo hoàn tất thanh toán.


Hoặc gửi thông tin về mail sentosa.home.company@gmail.com với nội dung như sau:

 

Mã đơn hàng:

Số tài khoản của bạn:

Số tài khoản của bạn:

Ngày chuyển:

           


Ngoài ra khách hàng có thể mua trực tiếp tại :

 

Địa chỉ văn phòng: Công ty TNHH SENTOSA HOME

Điện thoại:  086.79.541.68

 


 


Đã thêm vào giỏ hàng